m3leesh m3leesh we n800l m3leesh m3 al so3odeeya ma7ad yakoll 3eesh
eeeda ento 8al3a tara e77na al jeesh
bsssss deee al marra sama7 ya 3ereaa8 00 3o8baaalllna al marra al jayya
ma ab3a a7ad ye3azzeeneee bss 3addi
bss ab3a a3reff mn koll wa7ed feekom
meen kaaan yetwa88a3 al fooz loo
????????????????
vinis
atmanna rodddodkomgooood