السلام على كل الاصدقاء فى مكسات
وكل عام وانتم بخير


بعد بحث شاق فى مجموعة كبيرة من مواقع الانيمى وجدت شخصيات واسماء جديدة ظهرت فى عالم الانيمى لا اعتقد ان احد سمع عنها

انا شخصيآ لا اعلم اذا كانت هذة الاسماء حقيقة ام خيال او ترويج

على العموم ان وضعتها حتى تكون امام نظر الجميع ولاهل الخبرة اذا وجد احد روابط لتحميل هذة الحلقات

والان لنرى

MazinSaga

mazinsaga01

mazinsaga02

معلومات عن الانيمى

Edizione: Dynamic Italia (collana Dynamic Manga n. 1/6)
Numeri pubblicati: 6 volumi bimestrali
Periodo di pubblicazione: da Gennaio a Dicembre 1999
Prezzo: £6.900 cad
Descrizione: Ennesima variante della saga di Mazinga, uscita in Giappone tra il 1990 e il 1998. La serie si è interrotta con la pubblicazione del sesto volume, poichè Nagai non ha mai concluso la storia nemmeno in madrepatria.

Mazinsaga è un manga complesso, slegato dalle precedenti serie (Mazinga Z, Grande Mazinga e Goldrake) ma che ne rappresenta una sorta di fusione. I personaggi, riuniti a recitare un ruolo simile a quello che li ha resi famosi anni prima, si trovano a combattere una nuova battaglia contro il Male.
Il manga esordisce in modo simile alla storia classica, ma presto si inaspriscono i toni, decisamente più adulti, crudi e violenti rispetto a ciò che il lettore era abituato. Koji Kabuto, impacciato studente universitario, si invaghisce della dolce Sayaka, ma la storia ha una vita breve: la ragazza viene stuprata, e l’ira di Koji si scatena; indossando un elmo che il padre gli ha lasciato in eredità dopo la sua morte, si trasforma in Mazinger, un gigante di pietra. La sua vendetta è totale, il rancore nei confronti di chi ha violentato Sayaka, lo trasforma in un demone distruttore...Quando Koji prende coscienza dello stato in cui ha ridotto il mondo, raggiunge il pianeta Marte, chiamato telepaticamente da una splendida creatura alata che gli appare in sogno. Sul Pianeta vivono alcuni terrestri sopravvissuti all’Apocalisse, alla distruzione che lo stesso Mazinger, cento anni prima ha provocato. I pochi discendenti dei terrestri però, vivono sotto la continua minaccia di un nemico sconosciuto, che ha in Kaiser Hell il suo diabolico vertice.
Inizia così una lunga battaglia tra il bene e il male, dove Mazinger in questa vicenda non è rappresentato da un robot ma una creatura di pura forza psichica generata dalla mente di Koji Kabuto che dovrà affrontare il dr Hell ma soprattutto le sue paure e le de bolezze interiori di essere umano.Z Mazinger

zmaz-dvis01

zmaz-dvis02

zmaz-dvis03

zmaz-dvis04

zmaz-dvis05

معلومات عن الانيمى

Edizione: D/Visual
Numeri pubblicati: 5
Periodo di pubblicazione:
Prezzo: € 4,90
Descrizione:Dynamic Superobot Wars

dynsrw_dvis01

معلومات عن الانيمى

Edizione: D/Visual
Numeri pubblicati:
Periodo di pubblicazione: 15 apr 2005
Prezzo: € 5,30
Descrizione: Goldrake, Jeeg, Mazinga Z, Il Grande Mazinga, i Getter Robot finalmente tutti assieme in un'unica grande avventura! Una storia autoconclusiva di ben 250 pagine dove i nostri eroi si trovano ad affrontare un misterioso nemico dallo spazio! Una versione inedita anche in Giappone creata da Go Nagai e Ken Ishikawa, imperdibile per tutti i fan di Go Nagai e gli amanti dei robottoni!!

لقد وجدت المزيد من اسماء هذة الانيمى الجديدة وسوف اضعها قريبآ
وفى النهاية
لمن لدية اى معلومات اضافية ارجو ان يضعها هنا ويخبرنى