PDA المساعد الشخصي الرقمي

عرض كامل الموضوع : ؛¤ّ,¸¸,ّ¤؛°`°؛¤ حفل تكريم الأعضاء المتميزين ¤¤ February , January ؛¤ّ,¸¸,ّ¤؛°`°؛¤Ş Ν Λ Κ Ε
01-03-2011, 00:36
http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=1406424&d=1298821253


بِسْمّ الله الرَحَمّنِ الرَحَيِمْ
الحْمِدّ لله ربْ العَالمِينّ ,، وصَلَىّ الله وَسْلّمَ عَلْىُ رَسَوٌلِهْ الكَرِيٌمْ .

//

كَما تَتألُقَ الزْهُرَة وتٌسَمُو ، وتَبدُوَ لُوحِةَ رُائعِةُ فِيْ بُستَانِ الزُهُورْ , إذَا تَعَاهِدٌهَا البُستَانِي بالاْهِتُمِاَمِ والرَّيّ ، وكَمْاَ تَرْسُمْ
الشّمْسُ مَع الأفُقِ فِيْ غُرُوبِهَا لَوَحِةْ يَعْجُز كُلِ فَنَانْ أنْ يَرَسٌمْ مِثْلهَا أو يُجَارِيَها . هَاهَو حَالُكُمْ أعِزَائيْ أعَضَاء السُبورتْ فَقَدْ
بْذَلتٌمْ جُهُوَدكُمْ لِرُقِي بِقْسِمِكٌمْ فِيْ العَلُالْيّ . واليْوّم سَتْحَصِدٌوُنْ ثَمَرِةّ جُهُودِكِمْ الجْبَارَةّ خِلاْلّ الشْهَرِيْنّ المَاضِيْيّنَ .

//

Ş Ν Λ Κ Ε
01-03-2011, 00:37
http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=1406430&d=1298821720

http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=1406436&d=1298821816

http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=1406105&d=1298752220

مقال !! تهافت التهافت !! يا فيفا (http://www.mexat.com/vb/showthread.php?869579-%E3%DE%C7%E1-!!-%CA%E5%C7%DD%CA-%C7%E1%CA%E5%C7%DD%CA-!!-%ED%C7-%DD%ED%DD%C7&highlight=)

مقـال !! عجيب أمر الكالتشو !! < للنقاش > (http://www.mexat.com/vb/showthread.php?873751-%E3%DE%DC%C7%E1-!!-%DA%CC%ED%C8-%C3%E3%D1-%C7%E1%DF%C7%E1%CA%D4%E6-!!-lt-%E1%E1%E4%DE%C7%D4-gt&highlight=)

مقال !! بالروح في الدم ~ المهم الفوز (http://www.mexat.com/vb/showthread.php?870844-%E3%DE%C7%E1-!!-%C8%C7%E1%D1%E6%CD-%DD%ED-%C7%E1%CF%E3-%C7%E1%E3%E5%E3-%C7%E1%DD%E6%D2&highlight=)

•◘§§ معشوقة الأبطال - uefa champion league §§◘• (http://www.mexat.com/vb/showthread.php?872386-%E2%80%A2%E2%97%98%C2%A7%C2%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B4%D9%88%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-uefa-champion-league-%C2%A7%C2%A7%E2%97%98%E2%80%A2&highlight=)

في قديم الزمان لعب لدينا شخص يدعى < ديغو مارادونا > !! (http://www.mexat.com/vb/showthread.php?873317-%DD%ED-%DE%CF%ED%E3-%C7%E1%D2%E3%C7%E4-%E1%DA%C8-%E1%CF%ED%E4%C7-%D4%CE%D5-%ED%CF%DA%EC-lt-%CF%ED%DB%E6-%E3%C7%D1%C7%CF%E6%E4%C7-gt-!!&highlight=)

// مجلة < Alfonso7 > الرياضية \\ درب الإبداع يبتدأ بخطوة واحدة (http://www.mexat.com/vb/showthread.php?870941-%E3%CC%E1%C9-lt-Alfonso7-gt-%C7%E1%D1%ED%C7%D6%ED%C9-\\-%CF%D1%C8-%C7%E1%C5%C8%CF%C7%DA-%ED%C8%CA%CF%C3-%C8%CE%D8%E6%C9-%E6%C7%CD%CF%C9&highlight=)

* الأسطورة الحية < جلاد المهاجمين > لا زال يركض حتى في وقتنا هذا * (http://www.mexat.com/vb/showthread.php?872104-*-%C7%E1%C3%D3%D8%E6%D1%C9-%C7%E1%CD%ED%C9-lt-%CC%E1%C7%CF-%C7%E1%E3%E5%C7%CC%E3%ED%E4-gt-%E1%C7-%D2%C7%E1-%ED%D1%DF%D6-%CD%CA%EC-%DD%ED-%E6%DE%CA%E4%C7-%E5%D0%C7-*&highlight=)

مقال !! هل ستنتظر زوال الجيل الخارق يا ميرينجي !؟ (http://www.mexat.com/vb/showthread.php?874465-%E3%DE%C7%E1-!!-%E5%E1-%D3%CA%E4%CA%D9%D1-%D2%E6%C7%E1-%C7%E1%CC%ED%E1-%C7%E1%CE%C7%D1%DE-%ED%C7-%E3%ED%D1%ED%E4%CC%ED-!%BF&highlight=)

مقال !! هل نحن من نتخاذل!؟ أم التخاذل خذلنا!؟ < للنقاش > (http://www.mexat.com/vb/showthread.php?872851-%E3%DE%C7%E1-!!-%E5%E1-%E4%CD%E4-%E3%E4-%E4%CA%CE%C7%D0%E1!%BF-%C3%E3-%C7%E1%CA%CE%C7%D0%E1-%CE%D0%E1%E4%C7!%BF-lt-%E1%E1%E4%DE%C7%D3-gt&highlight=)

•○•○• وهـل للسيـدة العجــوز رمـزا غيري !؟! •○•○• (http://www.mexat.com/vb/showthread.php?867849-%E2%80%A2%E2%97%8B%E2%80%A2%E2%97%8B%E2%80%A2-%D9%88%D9%87%D9%80%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%80%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D9%85%D9%80%D8%B2%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%8A-!%D8%9F!-%E2%80%A2%E2%97%8B%E2%80%A2%E2%97%8B%E2%80%A2&highlight=)

مقال !! التطبيع و التشجيع البديهي !! للنقاش (http://www.mexat.com/vb/showthread.php?869347-%E3%DE%C7%E1-!!-%C7%E1%CA%D8%C8%ED%DA-%E6-%C7%E1%CA%D4%CC%ED%DA-%C7%E1%C8%CF%ED%E5%ED-!!-%E1%E1%E4%DE%C7%D4&highlight=)

للكاتب : ALfδπsφ7

●●●

|-| مقال بعنوان " غريب أمر الكُرة " |-| (http://www.mexat.com/vb/showthread.php?869034-%E3%DE%C7%E1-%C8%DA%E4%E6%C7%E4-quot-%DB%D1%ED%C8-%C3%E3%D1-%C7%E1%DF%F5%D1%C9-quot&highlight=)

للكاتب : S η ! ρ ε я

●●●

°•°•°• كل عام ღ وانت بمدرب جديد >> اياكس امستردام °•°•°• (http://www.mexat.com/vb/showthread.php?868497-%C2%B0%E2%80%A2%C2%B0%E2%80%A2%C2%B0%E2%80%A2-%D9%83%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%E1%83%A6-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-gt-gt-%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%83%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85-%C2%B0%E2%80%A2%C2%B0%E2%80%A2%C2%B0%E2%80%A2&highlight=)

للكاتب : مايـسترو

●●●

<> أحد أفضل لاعبي الوسط بالعالم < المايسترو > <> (http://www.mexat.com/vb/showthread.php?872573-lt-gt-%C3%CD%CF-%C3%DD%D6%E1-%E1%C7%DA%C8%ED-%C7%E1%E6%D3%D8-%C8%C7%E1%DA%C7%E1%E3-lt-%C7%E1%E3%C7%ED%D3%CA%D1%E6-gt-lt-gt)

للكاتب : ŹẾЯΘ

●●●

"حكايات يرويها الأجيال" (الجزء الرابع) .. (http://www.mexat.com/vb/showthread.php?868594-quot-%CD%DF%C7%ED%C7%CA-%ED%D1%E6%ED%E5%C7-%C7%E1%C3%CC%ED%C7%E1-quot-(%C7%E1%CC%D2%C1-%C7%E1%D1%C7%C8%DA)-..&highlight=)

للكاتب : S M ỉ ℓ Є

●●●

Ş Ν Λ Κ Ε
01-03-2011, 00:37
http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=1406415&d=1298818203

هٌمْ الأعَضَاّء الذِيَنْ تَمْيَزٌوّا بِمُشَارَكَاتِهمُ ومَواضِيعُهمّ وأسِتَحْقٌوّا التَكّرِيَم عَلَى ذَلْكْ ,,

http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=1406076&d=1298751373

●●●

http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=1406077&d=1298751399

●●●

http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=1406079&d=1298751462

●●●

http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=1406080&d=1298751482

●●●

http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=1406081&d=1298751507

●●●

http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=1406084&d=1298751608

●●●

Ş Ν Λ Κ Ε
01-03-2011, 00:38
http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=1406413&d=1298818181

هٌمْ الذِيَنْ تَمَيّزٌوا بِنْقلِ كُلِ جَدِيدْ فِيْ عَالمْ المُسْتَدِيرّة واسِتَحقوٌا التَكَرِيْم عَلَى ذَلِكْ .


http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=1406088&d=1298751686

●●●

http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=1406085&d=1298751634

●●●

http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=1406089&d=1298751708

●●●

http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=1406087&d=1298751651

●●●

Ş Ν Λ Κ Ε
01-03-2011, 00:38
http://www.cache.mexat.com/images/images-cache/2011/03/1.png


http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=1406102&d=1298752141

Ş Ν Λ Κ Ε
01-03-2011, 00:39
http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=1406423&d=1298821236

http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=1406436&d=1298821816

http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=1406104&d=1298752200

تصدعات في جدار الفيفا المائل ! (http://www.mexat.com/vb/showthread.php?876307-%CA%D5%CF%DA%C7%CA-%DD%ED-%CC%CF%C7%D1-%C7%E1%DD%ED%DD%C7-%C7%E1%E3%C7%C6%E1-!)

كرة القدم بعيون السينما ! (http://www.mexat.com/vb/showthread.php?877556-%DF%D1%C9-%C7%E1%DE%CF%E3-%C8%DA%ED%E6%E4-%C7%E1%D3%ED%E4%E3%C7-!)

عندما رقص الشيطان [ صفحة من مذكرات ميلاني ] (http://www.mexat.com/vb/showthread.php?882004-%DA%E4%CF%E3%C7-%D1%DE%D5-%C7%E1%D4%ED%D8%C7%E4-%D5%DD%CD%C9-%E3%E4-%E3%D0%DF%D1%C7%CA-%E3%ED%E1%C7%E4%ED&highlight=)

°•°•°• أينما ذهب فله الذهب : صامويل ايتو °•°•°• (http://www.mexat.com/vb/showthread.php?881966-%B0%95%B0%95%B0%95-%C3%ED%E4%E3%C7-%D0%E5%C8-%DD%E1%E5-%C7%E1%D0%E5%C8-%D5%C7%E3%E6%ED%E1-%C7%ED%CA%E6-%B0%95%B0%95%B0%95&highlight=)

للكاتب : مايـسترو

●●●

[ مـقــال ! ! ] - [ بالضمير الحي ! ! ] (http://www.mexat.com/vb/showthread.php?877139-%E3%DC%DE%DC%DC%C7%E1-!-!-%C8%C7%E1%D6%E3%ED%D1-%C7%E1%CD%ED-!-!)

مقال !! [ وداعا ! لظاهرة لن تعود أبدا] [ رونالدو ] (http://www.mexat.com/vb/showthread.php?879393-%E3%DE%C7%E1-!!-%E6%CF%C7%DA%C7-!-%E1%D9%C7%E5%D1%C9-%E1%E4-%CA%DA%E6%CF-%C3%C8%CF%C7-%D1%E6%E4%C7%E1%CF%E6&highlight=)

هل [ تعلم ] شيء عن [ نيوكاسل يونايتد ] !؟! (http://www.mexat.com/vb/showthread.php?881847-%E5%E1-%CA%DA%E1%E3-%D4%ED%C1-%DA%E4-%E4%ED%E6%DF%C7%D3%E1-%ED%E6%E4%C7%ED%CA%CF-!%BF!&highlight=)

[[ الأتلتيكو ! بـمجد وعطـاء ]] يتواصل !! (http://www.mexat.com/vb/showthread.php?880240-%C7%E1%C3%CA%E1%CA%ED%DF%E6-!-%C8%DC%E3%CC%CF-%E6%DA%D8%DC%C7%C1-%ED%CA%E6%C7%D5%E1-!!&highlight=)

* هل يكفني لقب <> السير <> !؟ (http://www.mexat.com/vb/showthread.php?874927-*-%E5%E1-%ED%DF%DD%E4%ED-%E1%DE%C8-lt-gt-%C7%E1%D3%ED%D1-lt-gt-!%BF&highlight=)

[ عين مبدأية !! ] [ على بطولة القارة الأوروبية ] 2012 (http://www.mexat.com/vb/showthread.php?878660-%DA%ED%E4-%E3%C8%CF%C3%ED%C9-!!-%DA%E1%EC-%C8%D8%E6%E1%C9-%C7%E1%DE%C7%D1%C9-%C7%E1%C3%E6%D1%E6%C8%ED%C9-2012&highlight=)

للكاتب : ALfδπsφ7

●●●

|₪|درس|₪| كتابة مقالة رياضية (http://www.mexat.com/vb/showthread.php?876665-%26%238362%3B-%CF%D1%D3-%26%238362%3B-%DF%CA%C7%C8%C9-%E3%DE%C7%E1%C9-%D1%ED%C7%D6%ED%C9)

للكاتبة : EvA WeI

●●●

|★|Dubai Duty Free Tennis Championships 2011 |★| (http://www.mexat.com/vb/showthread.php?881218-%E2%98%85-Dubai-Duty-Free-Tennis-Championships-2011-%E2%98%85)

للكاتبة : تالين3

●●●

Best Player on World Cup | Deigo FORLAN | 2010 (http://www.mexat.com/vb/showthread.php?883087-Best-Player-on-World-Cup-Deigo-FORLAN-2010)

للكاتب : I T A S H I

●●●

•○•○ [[ تكريم !! ميجـا سبـورت ]] للظاهرة [[ رونــالــدو ]] بمناسبة إعتزالـه ○•○• (http://www.mexat.com/vb/showthread.php?880614-%E2%80%A2%E2%97%8B%E2%80%A2%E2%97%8B-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-!!-%D9%85%D9%8A%D8%AC%D9%80%D8%A7-%D8%B3%D8%A8%D9%80%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%80%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%80%D 9%80%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%87-%E2%97%8B%E2%80%A2%E2%97%8B%E2%80%A2)

للكاتب : EvA WeI + ALfδπsφ7

●●●

~ الــمــجــلة الريــاضـيـة الأولـــى "Sport Magazine" ~ (http://www.mexat.com/vb/showthread.php?878712-%C7%E1%DC%DC%E3%DC%DC%CC%DC%DC%E1%C9-%C7%E1%D1%ED%DC%DC%C7%D6%DC%ED%DC%C9-%C7%E1%C3%E6%E1%DC%DC%DC%EC-quot-Sport-Magazine-quot)

للكتاب :ALfδπsφ7
МαѕατƠ
Mood Matter
Itawy
مايـسترو
EvA WeI
the killer h
S M ỉ ℓ Є

Ş Ν Λ Κ Ε
01-03-2011, 00:39
http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=1406415&d=1298818203

هٌمْ الأعَضَاّء الذِيَنْ تَمْيَزٌوّا بِمُشَارَكَاتِهمُ ومَواضِيعُهمّ وأسِتَحْقٌوّا التَكّرِيَم عَلَى ذَلْكْ ,,

http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=1406090&d=1298751805

●●●

http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=1406091&d=1298751831

●●●

http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=1406092&d=1298751854

●●●

http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=1406093&d=1298751877

●●●

http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=1406094&d=1298751906

●●●

Ş Ν Λ Κ Ε
01-03-2011, 00:40
http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=1406413&d=1298818181

هٌمْ الذِيَنْ تَمَيّزٌوا بِنْقلِ كُلِ جَدِيدْ فِيْ عَالمْ المُسْتَدِيرّة واسِتَحقوٌا التَكَرِيْم عَلَى ذَلِكْ .

http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=1406097&d=1298751994

●●●

http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=1406098&d=1298752016

●●●

http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=1406095&d=1298751974

●●●

http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=1406099&d=1298752053

●●●

Ş Ν Λ Κ Ε
01-03-2011, 00:41
http://www.cache.mexat.com/images/images-cache/2011/03/1.png

http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=1406103&d=1298752168

http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=1406437&d=1298821844

قًبُلّ خِتَامْ سَهِرْتًنا لِهَذِه اللَيَلْةّ تَتقَدّمْ إدَارَةْ السُبُورتْ باِلشُكِرْ الخَاصْ للِعُضُو الَذَيّ تَمْيَزّ خِلَاَلْ الشَهَرِيْنّ المَاَضِيْينّ
وبْذَلَ جُهُوداً جَبَارة فِيّ القِسْمّ واسِتَحَقْ وِسَاَم نَجْمّ شَهَرِي يَنْاَيِرّ وفِبْرَاَير ,,

http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=1406101&d=1298752078

Ş Ν Λ Κ Ε
01-03-2011, 15:34
http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=1406424&d=1298821253وفي الختام نتقدم بالشكر للمصمم المبدع ,, I T A S H I (http://www.mexat.com/vb/member.php?355193-I-T-A-S-H-I) ,, على التصاميم الإحترافية ,,
نلقاكم الشهر المقبل ,, في أمان الله ^^

ايفا واي
01-03-2011, 15:41
أهلا~
اولا شكرا لك مستر "سنيك" على المجهود في طرح الموضوع
و شكرا للاخ ايتاتشي على التصاميم ال"خونفوشارية"

ثانيا~نشكر جنود الخفاء!

و ثالثا~
مبروووك ل~
http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=1406101&d=1298752078
تستاهل رغم انك اخبل~


و طبعا مبارك لي~
http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=1406077&d=1298751399
http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=1406091&d=1298751831
http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=1406104&d=1298752200

و ان شالله الشهر الجاي بسوي احسن!!


اخيييييييييرا وليس اخر
ابارك لكل من ماساتو و كابتين و مايسترو اكيد و طبعا رامان و تالين وواسع الافق و لاانسى طبعا =) و مسك الختام ايتاوي >>اخس بدلت اسمك<<<

:مكر:
بالتوفيق للكل!!!!
تحياتي

● S Ņ I P Ẻ Ř ●
01-03-2011, 15:47
وهكذا أُنجز تكريم الشهرين الأولَين

جهد كبير قدّمته يا سنيك
وأيضاً المصمم ايتاشي

مبروك للمكرّمين وبإذن الله نشوف أسماءكم في التكريم القادم !

S A K U R A G I
01-03-2011, 15:50
لا أعرف ماهي الكلمات المناسبة !! للرد هنا :بكاء:

.....

لكني عندما قلت [ ميجا سبورت ] بيتي الصغير وأعضائه هم أخوتي , كنت أقول ذلك لتزين كلامتي في وصف سبورت

لكن الان !!تأكدت إنها حقيقـة لإني كدت ان أذرف بعض الدموع !! .

....

شكرا لجميع الذين قاموا على هذا التصرح الكبير ,,

...

وليس هذا لردي على التكريم ! بل سيكون ردي ! بأفعالي القادمة بإذن الله في ميجا سبورت .. للأن مهما فعل المرء
لأهله ! فسيبقا مقصرا !! ..

INTERNAZIONALE
01-03-2011, 16:01
مبروك التكريم ::سعادة::

كلهم يستاهلون وخصوصا ALfδπsφ7

قدم مجهود جبار يشكر عليه ::جيد::

بالتوفيق للجميع وان شاء الله نشوفكم في كل تكريم :cool:

ΆmmaR-ŅaЯ
01-03-2011, 16:31
وااو ما شاء الله تكريم رائع ::سعادة::
ابارك للجميع و بالأخص صديقي ALfδπsφ7 :أوو:
ما شاء الله عليه , مكتسح القسم :غياب: !
عقبال ما نشوفه مساعد بالقسم 3>
موفقين , وشُكراً لكم إدارة السبورت =)

cady
01-03-2011, 16:49
:
d

مبروووك للجميع والله كلكم تستااهلوون ::جيد::


تكريم راااائع

يعطيك العاافيه

:D

k a r u m i
01-03-2011, 16:52
مبروك للجميع ^^

مانشسترآوي ~
01-03-2011, 16:55
يعطيك العافية ع الحفل الجميل ..

والف مبرووك للمتكرمين واولهم الفونسو وسمايل وايفا ومايسترو وإتآوي ..

وأتمنى التكريم يتواصل كل شهر

وشكرآ على التكريم ~

the killer h
01-03-2011, 17:42
مبروكـ للجميـع ,, و خصوصاً لألفونسو الذي قدم مجهود
جبـار .. :سعادة2:

و مشكورين على التكريم ^^ .

Momr
01-03-2011, 17:43
مبروكـ للجميع ::جيد::
وشكراً

تسلم سنيك مجهود خنفشاري :أوو:

Lost Breathes
01-03-2011, 18:15
السلـآم عليكم ورحمة الله وبركـآته

ما شاء الله همم وقممْ ^_^
مبارك لهم جميعاً , والى العلى دوماً

وألف مبروك لـ لكاتب : ALfδπsφ7

فعلاً كان له مجهود جبّـآر سعياً منه لرُقي القسم
وإن شاء الله نشوفك قريب أحد جنوده اللامعين ::جيد::

بوركت جهودك أخي Ş Ν Λ Κ Ε

دمتمْ بخير ,

iℓ Grande
01-03-2011, 19:50
ألف مبرووووك للجميع تستاهلون والله .

واللي ماحالفه الحظ في الشهور المقبلة باذن الله المهم شدة الحيل :d .

عوافي سنيك ماقصرت .

MeZoƠ
01-03-2011, 20:07
مبروك للجميع ,,

::سعادة::

K A Z U M A
01-03-2011, 20:13
و يتألق ميجاسبورت بنخبته المتميزة
فهم الشعار الغد و المستقبل.

اود ابار لكل من حصل على وسام عضو مميز و موضوع مميز و كما اوجه تحية طيب و حارة للعضو و النجم
شهري و المتألق المحترم [ALfδπsφ7] لما رأيت عيناه من المواضيع التي تناثرت في ارجاء القسم البسورت
و اقول انه استحق اللقب بجدارة و يستحق كثير ايضا .

الله يديم هذا النشاط في القسم السبورت و يتألق نخبة السبورت بممالك الرياضين النشطين ^_^

أوزيل
02-03-2011, 00:29
الف مبروك للجميع وخاصة الكبير
الفونسو
قدم مستويات
جبارة في قسم كاد ان يغرق
ونتمنى رئية اسماء جديدة في الشهور القادمة
شكراً
ايناشي
على الفواصل المميز
وكل الشكر
لسنيك

Đangзя нзaят
02-03-2011, 11:41
مبروكـ التكريمـ للجميعـ
وخاصة لـأخيـ ALfδπsφ7

حــارث
03-03-2011, 01:30
مبروك للجميع ^^

Яαмαη
03-03-2011, 08:00
السلام عليكم ..
الف مبروووك لكل المتكرمين :)

بالتوفيق جميعا ^^

a.hamdan79
03-03-2011, 15:26
مبارك للجميع وبخاصة الاصدقاء
ALfδπsφ7
Itawy

تالين3
05-03-2011, 20:04
السلام عليكم
اشكر ادارة الميجا سبورت على التكريم الرائع ::سعادة::


ومبرووووك لكل الاعضاء المتميزين
ايفا ، ايتاوي ، ALfδπsφ7 ... والجميع
ابدعتوا ::جيد::


ولا انسى اشكر سنيك وايتاشي يعطيكم العافيه ::جيد::

واسع الأفق
07-03-2011, 08:25
مبروووك لجميع المكرمين

ونتمنى منكم مواصلة إبداعاتكم اللامحدودة

بالتوفيق لجميع الأعضاء في التكريمات القادمة

وشكراً على وضعي في قائمة الشرف

مع أني لا أستحق ذلك

r-zoro18
08-03-2011, 10:46
ألف مليون تريليون مبروك لكل من تكرم
ولم يتم تكريمكم الا نظرا لجهودكم المبذولة
وان شاءالله تظلون مبدعين كما عهدناكم